שיעורים פרטיים להיסטוריה

היסטוריה מהווה את תיאור אירועי העבר. מאז יצירת הכתב על ידי האדם, שאף האדם לתעד אירועים שונים בחייו ובחיי סביבתו. לשם תיעוד המאורעות משתמשים ההיסטוריונים במקורות רבים הכוללים מסמכים כתובים או מודפסים, ראיונות (היסטוריה שבעל פה) וארכיאולוגיה.
האירועים ההיסטוריים נבחנים ונלמדים ממספר היבטים. הראשון הוא האירוע עצמו, כלומר העובדות ההיסטוריות כפי שהתרחשו בפועל. יחד עם זאת, גם עובדות אלה יכולות להיחוות בצורה שונה בעיני אנשים שונים.
היבט נוסף הוא הנרטיב הסיפורי, כלומר האופן בו החברה מבנה את הסיפור ההיסטורי שלה.

היסטוריה הינה אחד המקצועות המרכזיים בתוכנית הלימודים של בתי הספר בישראל. המקצוע נלמד בכיתות ו’-י”א כמקצוע נפרד, אך גם בשנים מוקדמות יותר משולבים נושאים היסטוריים שונים בהוראה.
נוסף ללימודי הבסיס ישנה גם אפשרות ללמוד את מקצוע ההיסטוריה כמגמת לימוד בשנות התיכון ולהרחיב את חומר הלימוד.

כמו כן, מקצוע ההיסטוריה נלמד גם במסגרת אקדמאית, כאשר נהוג ללמד גם היסטוריה כללית (של אומות אחרות) וגם היסטוריה מקומית-לאומית, כלומר היסטוריה יהודית.
אצלנו ב”כל המורים” יוכלו המורים שלנו להעניק עבור ילדיכם שיעורים פרטיים בהיסטוריה. השיעור הפרטי יכול לסייע עבור התלמיד להתעמק בעובדות היבשות ולהפוך אותן לסיפור אשר קריא וברור. נוסף לכך הבנת הטקסט אשר לעיתים מקשה על התלמיד יכולה להפוך לחוויה מעניינת ומחכימה. ידיעת ההיסטוריה ולמידתה לעומק מהווים את הזהות הישראלית שלנו כיום ומוסיפים לגיבוש האומה.

אתרים נוספים באותו תחום

Call Now Button