שיעורים פרטיים בתנ”ך

התנ”ך (ראשי תיבות של תורה, נביאים וכתובים) הינו קובץ ספרים המהווה את כתבי הקודש של היהדות, נקרא גם ‘התורה שבכתב’. ספרי התנ”ך הם העתיקים ביותר, וכתיבתם נעשתה לאורך תקופות זמן שונות. ראוי לציין כי הוא מהווה את הספר הפופולארי בעולם כולו.
התנ”ך מהווה מוקד מרכזי לתרבות היהודית הדתית והחילונית גם יחד. נוסף לכך נודעה לו השפעה עמוקה גם בדתות המערב האחרות, ביניהן הנצרות והאסלאם.
סיפורי התנ”ך נעים מבריאת העולם ועד התקופה שלאחר חורבן בית המקדש השני והם חוברו על ידי מחברים שונים.

הרובד הלשוני של השפה העברית, בו נכתב התנ”ך, נקרא “עברית מקראית/ תנכי”ת”. זוהי עברית אשר בחלקה מדוברת כיום ובחלקה איננה.
לעם ישראל ישנו יחס מיוחד לתנ”ך, עליו מתבססת תשתית האמונה היהודית וממנו נלמדים מצוות וערכי היהדות. התנ”ך הוא הוכחה חיה לקיומו של עם ישראל מראשית בריאת העולם, ומתאר את קורותיו עד לפני אלפיים שנה.
מקצוע התנ”ך נלמד בישראל כבר משנות הגן וממשיכים להגות בו בשנות הלימוד בבית הספר היסודי ובתיכון.

סגנון הלימוד של התנ”ך משתנה בהתאם לסגנון המגזר אשר לומד אותו. בבתי ספר ממלכתיים הוא נלמד תוך שימת דגש להיסטוריה ותרבות עם ישראל. בבתי הספר ממלכתיים-דתיים נלמד התנ”ך תוך דגש על מעמדו בדת היהודית והקשרו לימים אלה. בבתי הספר של החינוך החרדי לומדים את התנ”ך תוך פרשנות מעמיקה שלו.
שיעורים פרטיים בתנ”ך יכולים להינתן החל משנות היסודי ועד הבגרות בתנ”ך. המורה הפרטי יכול להעשיר את ידע התלמיד תוך העמקה בפרשנויות, הבנת אוצר המילים התנכי והתוודעות לסיפוריו.


אתרים נוספים באותו תחום

Call Now Button